Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

FDF Kibæk

FDF Kibæk blev stiftet den 3. april 1933.

 

Kredsen tæller i dag ca. 100 medlemmer i alle aldre. FDF Kibæk optager medlemmer fra 1. klasse og opefter.

 

For FDF Kibæk er sommerlejren det årlige højdepunkt, og lejrlivet er på mange måder inspirationen i det daglige arbejde.

Vores aktiviteter spænder meget vidt. Læs mere om dette under Aktiviteter.

Hos FDF Kibæk er de kristne værdier vigtige, og vi ønsker at disse værdier præger omgangen med børnene og de unge, opbygningen af møderne, andagterne og samværet generelt. Vi håber at FDF på denne måde kan sætte sit positive præg på de børn og unge, som er medlem gennem kortere eller længere tid.

 

Formalia

Bankkonto: 7612 1409569 (Handelsbanken)

CVR.nr.: 5381 2112

Kredshuset: Landsbyparken 4, 6933 Kibæk